Copyright Info

Deze website is op geen enkele wijze verbonden met de Formula One Group en de bedrijven die daaronder vallen. F1, Formula One, Formula 1, FIA Formula One World Championship, Grand Prix en verwante merken zijn handelsmerken van Formula One Licensing B.V.

© Copyright EmbRACE exclusive 2013-2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video ect.) die u op deze site (www.embRACEexclusive.nl) en alle onderliggende pagina’s aantreft bij embRACE exclusive.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door embRACE exclusive of tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De informatie van www.embRACEexclusive.nl en www.embRACEexclusive.com mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke kopie aanwezig is: “© Copyright embRACE exclusive”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

EmbRACE exclusive voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. EmbRACE exclusive stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.